baypayo
baypayo
 info@baypayo.com.tr Kazım Özalp Mahallesi Reşit Galip Caddesi No:71/4 GOP. Çankaya/Ankara

Site Yönetimi

Site Yönetimi

Site Yönetimi

baypayo

Site Yönetimi Kanuni Sorumlulukları

• Site yönetimi Apartman yönetimi Bina yönetimi, yönetim kurulu veya yöneticiler Kanuni sorumlulukları vardır.
• Yöneticiler görevlerini icra aderken Kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde hareket etmek zorundadır.
• Yürürlükteki kat mülkiyeti kanunu ve yönetmelikleri bilmek zorundadır.
• Yöneticiler Kat maliklerine ve Kamuya karşı sorumluluk üstlenmektedir.
• Yöneticilik sadece aidatları toplayıp, gider ödemelerini yapmak değildir. bu sadece ekonomik olarak sorumluluklardan biridir.
• İyi niyetle yapılmış olsa bile, kanuna aykırı durumlar yöneticiyi yasal olarak zor duruma düşürebilir.

baypayo

Site Yönetimi Aidat Toplama Sorumluluğu

• Site yönetimi aidatları ( Gelirleri ) toplamakla sorumludur.
• Aidatını ödemeyen veya geciken kat maliki veya kiracıları kanuni yetkilerini kullanarak yasal yollara başvurmalıdır.

baypayo

Site Yönetimi Giderler Ödeme Sorumluluğu

• Site yönetimi aidatları toplamakla sorumludur.
• Aidatını ödemeyen veya geciken kat maliki veya kiracıları kanuni yetkilerini kullanarak yasal yollara başvurmalıdır.

baypayo

Site yapı, cihaz ve demirbaş bakım ve onarımı yapılması Sorumluluğu

• Site yönetimi Asansör kazan vb. sistemlerin çalışır durumda olması için bakım ve onarımlarını yaptırmakla sorumludur.
• Çatı, dış cephe Atık su, ısıtma sistemleri gibi bakım veya tamir ihtiyacı olan yerlerin tamirini ve bakımını yaptırmakla sorumludur.

baypayo

Site Yönetimi yapı, cihaz ve demirbaş bakım ve onarımı yapılması Sorumluluğu

• Site yönetimi Asansör kazan vb. sistemlerin çalışır durumda olması için bakım ve onarımlarını yaptırmakla sorumludur.
• Çatı, dış cephe Atık su, ısıtma sistemleri gibi bakım veya tamir ihtiyacı olan yerlerin tamirini ve bakımını yaptırmakla sorumludur.

baypayo

Site Yönetimi kat malikleri ve Kiracıların kaydını tutma sorumluluğu

• Site yönetimi Kat maliklerini ve kira sözleşmesi ile oturan kiracıları bilmek zorundadır. özellikle bu kaonuda kamuya karşı sorumludur.

baypayo

Site Yönetimi Asansör Bakım sözleşmesi Sorumluluğu

• Site yönetimi yetkili asansör bakım şirketi ile bakım sözleşmesi yapma zorunluluğu vardır. Aksi halde olabilecek tüm kazalardan kendi sorumlu olur.

baypayo

Site Yönetimi İş güvenliği Sorumluluğu

• Site yönetimi iş güvenliği için gerekli şartları sağlamakla ve gerekli önlemleri almak zorundadır.

baypayo

Merkezi sistemle ısınan Bina Site Yönetimi Sorumluluğu

•2007 den sonra yapılan Merkezi sistemle ısınan binalarda Isı paylaşımı 5627 sayılı kanuna göre yakıt aidatı hesaplama yapma zorunluluğu vardır.

•2007 den önce yapılan Merkezi sistemle ısınan binalarda Isı ölçüm cihazlarının yapılması için kat maliklerine kanuni bilgiyi vermekle ve Isı paylaşımı 5627 sayılı kanuna göre yakıt aidatı hesaplama yapma zorunluluğu vardır.

Site Yönetimi

Teknik Bilgiler

Detay
Apartman ve sitelerde ortak al...

Detay
Kat Mülkiyet Kanunu’nun 20. Yö...

Detay
Kat Maliki Nedir , Kat maliki ...

Detay
kiracı kat maliki sayılır mı? ...

Detay
Site veya Apartman yönetim gör...

Detay
Apartmanlarda sitelerde iş mer...

Detay
Site yönetimi nedir Site Yönet...

Detay
site apartman ve binalarda yön...

Detay
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasas...

Detay
Site yönetimi toplantılarına, ...

Detay
-Kat Mülkiyet Kanunu’nun 35. M...