baypayo
baypayo
 info@baypayo.com.tr Kazım Özalp Mahallesi Reşit Galip Caddesi No:71/4 GOP. Çankaya/Ankara

Kalorimetre Nedir

Kalorimetre Nedir, Nasıl Çalışır, Nerelerde Kullanılır ?


Merkezi sistem binalarda kullanılaran ısı enerjisini hesaplamaya yarayan ısı sayacına kalorimetre denir. Kalorimetre daireye giren radyatör suyu miktarını, giriş sıcaklığını ve ısısını radyatör aracılığı ile ortama vererek dönen radyatör suyu dönüş sıcaklığını anlık olarak öölçmekte ve kullanılan enerjiyi hesaplamaktadır. Kalarimetre çalışma sistemi detaylı ve görsel anlatım için videoyu izleyiniz. Ardından yazımızın devamını okuyunuz.

kalorimetre nedir

Kalorimetre Nedir, Nerede Kullanılır?

Merkezi sistemli binalarda daire girişindeki kollektör gurubun da dönüş hattına takılarak tüketilen ısı enerjisini hesaplamaya yarayan cihaza Kalorimetre denilmektedir. ( Çok kolonlu, borulu/ dikey ısıtma Sistemlerinde ısı ölçümü yapmak için ısı pay ölçer kullanılır.) Yeni tip merkezi sistem ile ısınan binalarda kalorimetre kullanılır. Kalorimetre Sayaçları gidiş ve dönüş sıcaklık farkını algılar ve sistemden geçen su miktarını ölçer bu üç değişken ile dairenin kullandığı enerjiyi hesaplamaktadır. Dairenin bireysel ısı enerjisi tüketimini hesaplanmasını sağlayan ısı ölçüm sayacıdır. Kalorimetreler kazan sisteminden ayrılan binaların da ayrı ayrı tüketimlerini hesaplmaya yarar. Alttan ısıtma ve fancoil tarzı ısıtma sistemlerinde de kalorimetre uygulaması yapılır. Ayrıca soğutma sistemleri içinde kalorimetre uygulaması yapılmaktadır.

kalorimetre nasıl çalışır

Kalorimetre Nasıl Çalışır?

Kalorimetre merkezi sistem kazandan gelen sıcak suyun derecesini, radyatörden ısısını ortama vererek dönen suyun derecesini ve daire tesisatından geçen toplam su miktarını ölçer. Bu ölçüm değeri kWh, kCal olarak hesaplanır.

mekanik kalorimetre nedir

Mekanik Kalorimetre nedir?

Mekanik kalorimetreler debi ölçüm sistemi su sayaçlarına benzer. Geçen su miktarını mekanik çark sistemi ile ölçmektedir. Geçen suyun debisi mekanik bir sistem ile ölçüldüğünden bu tür kalorimetre sayaçlarına Mekanik Kalorimetre denmektedir.

Mekanik kalorimetrelerin enerji tüketim hesaplama işlemi elektronik hesaplama ünütesi ile yapılmaktadır.

Ultrasonik kalorimetre nedir

Ultrasonik Kalorimetre nedir?

Ultrasonic ölçüm sistemleri ses dalgalarının su içerisinde ilerlemesi ve çarptığı cisimden geri yansıması ve kaynağa geri dönmesi prensibiyle ölçüm yapmaktadır. Mekanik bir aksam yoktur suyun debisini bu şekilde elektronik olarak ölçemktedir. Bu tür ölçüm yapan kalorimetrelere ultrasonik Kalorimetre denmektedir.

Mekanik kalorimetrelerin hesaplama işlemi elektronik hesaplama ünütesi ile yapılmaktadır.

baypayo kalorimetre

Kalorimetre mi Aradınız ?

baypayo ultrasonik m-bus kalorimetre

M 2024 Model Baypayo mbus kablolu, RF Kablosuz ultrasonik kalorimetreler

m bus kalorimetre nedir

M-Bus Kalorimetre nedir?

M-Bus: Metering Bus kelimelerinden üretilen bir kısaltmadır. M-Bus ölçüm cihazlarının haberleşmesi için geliştirilmiş dünya standardı makine iletişim ve haberleşme protokolüdür. Elektrik sayaçları ,Sıcak su sayaçları, Soğuk su sayaçları ve kalorimetre sayaçları gibi bir çok ölçüm yapan cihazlar için veri iletim protokolü olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır.

M-Bus bir çift kablo üzerinden seri haberleşme yapan bir protokoldür. Bu yapının kurulması durumunda modemli konvertör takılması ile uzaktan sayaç okuma mümkündür.

Kablolu M-Bus uygulamasında bir çift sinyal kablosu tesis edilir ve tüm M-Bus ekipmanları kabloya paralel olarak Kalorimetre(BUS) bağlanır. Merkezde M-Bus kollektör ile bağlanan cihazlar enerji beslemesini kablo üzerinden alır. Aynı zamanda kablo üzerinden merkezdeki kollektöre sayaç bilgileri iletilir.

M-Bus veri iletim kablo hattına en fazla 250 adet Kalorimetre bağlanabilir. (500 bus ve 1000 busluk, mbus konvertörler olmasına rağmen ürün teminininde sıkıntılar olabilmektedir. bu durumda faklı çözümler üretilebilmektedir.)

M-Bus veri iletim protokolü ile haberleşme yapan kalaorimetrelere M-Bus Kalorimetre denilmektedir. m-bus kalorimetre; kalorimetrenin m-bus veri iletim kablosu ile kablolu haberleşme yaptığını belirtir.

RF kablosuz kalorimetre nedir

Kablosuz RF kalorimetre nedir?

RF haberleşme Radyo Frekansı üzerinden bir alıcı ve bir verici cihaz arasında kablosuz veri iletimine verilen isimdir. RF haberleşme sistemlerinde RF modemli okuma el terminali, konvertör kullanılarak uzaktan okuma yapılabilir.

RF haberleşme sistemi kullanan Kalorimetrelere RF kablosuz kalorimetre denir. RF kalorimetre; kalorimetrenin kablosuz veri iletimi ve haberleşme yaptığını belirtir. Kablosuz kalorimetreler RF haberleşme için 433 mHz , 868 mHz radio bantlarını kullnmaktadır.

baypayo

Isı sayacı nedir

Isı sayacı (Kalorimetre) ısı ölçümü için kullanılır. Isı sayacı merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan ve her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir ölçü aletidir. Kalorimetre mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşur ve bir debi ölçüm sistemi ve elektronik hesaplama ünitesine sahiptir. Kalorimetre ölçümü mekanik ve ultrasonik ölçüm teknikleriyle yapılabilir.Kalorimetre ısıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen ısı miktarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi ısıtma sistemine sahip, tesisat yapısı kolektörlü (mobil) sistemlerde kalorimetre kullanılır.

Enerji maliyetlerinin arttığı zamanlarda, tüketimi hassas olarak ölçebilmek ve kontrol edebilmek büyük önem taşır. Modern teknoloji sayesinde bu iş son derece basit olmasına rağmen mükemmel sonuçlar alınmaktadır. Isı sayacı (Kalorimetre), harici ve dâhili (kompakt sayaçlarda gövde üzerindedir) sıcaklık sensörleri ile gidiş sıcaklığını ve dönüş sıcaklığını ölçerek arasındaki farkı hesaplar. Aynı zamanda geçen debiyi de anlık olarak ölçerek tüketilen enerjiyi bulur. Kalorimetreler her türlü montaj çapına ve şekline üretimi yapılmaktadır. Kalorimetre Montajı sırasında önce tesisat temizliği yapılmalı, kalorimetre dönüş hattına monte edilmeli montaj sırasında suyun akış yönüne dikkat edilerek kalorimetre montaj kurallarına uyulmalıdır.

Kalorimetre montaj sonrasında tesisatın bakımları periyodik olarak yapılmalı, montajı yapılan tortu ve pislik tutucuların yılda bir kez temizliği sağlanmalıdır. Cihazların etrafı haberleşme problemleri doğurmaması adına açık bırakılmalıdır.

baypayo

Kalorimetre nasıl ölçüm yapar

Kalorimetrelerin ölçüm yapa bilmesi için 3 değişkenin bilinmesi gerekir. Bunlar birim zamanda geçen su miktarı aynı birim zamanda sisteme giren suyun sıcaklık ortalaması aynı birim zamanda sistemden çıkan suyun sıcaklık ortalaması,
Kalorimetre bünyesinde bulunan Giriş sıcaklık sensörü, çıkış sıcaklık sensörü ve geçen suyu ölçen ultrasonik veya mekanik ekipmanlaral bu değişkenleri ölçmektedir. Ölçülen bu 3 değişkeni hesaplayarak manuel olarak Kalorimetre ekranında KW olarak göstermektedir.
Kalorimetre ekranında ölçülen ve hesaplanan değeri ister Gözle manuel olarak istenirse Dijital olarak bilgisayar ortamından almak mümkündür.

baypayo

Kalorimetre sisteminde, fatura nasıl hesaplanır?

Kalorimetre Tüketim ..KW değeri alındıktan sonra 5627 Sayılı kanun ve yönetmelikleri Isı gider paylaşım formülü kullanılarak Tüm Bağımsız bölümlerin ısı paylaşımı hesaplanmaktadır ve dairelerin faturaları belirlenmektedir..

Isı Paylaşım Programını Görmek ve örnek kalorimetre faturası için sitemizin programlar bölümüne gidiniz.

baypayo

Kalorimetre manipülasyon

Manipilasyon sayaçların ölçüm yapmasını engellemek amacı ile sayaca müdahele edilmesine manipilasyon denmektedir. Ayrıca 5627 Sayılı kanun ve yönetmeliği gereğince tüm odaların en az 15C olma şartına uyulmaması durumuna da yaygın olarak manipülasyon denilmektedir. Odaların sıcaklığı radyatöre takılan termostatik vana ile ayarlanır. Termostatik vanadaki numaralardaan 2 numara 15-16 derecceye tekabüül etmektedir.