baypayo
baypayo
 info@baypayo.com.tr Kazım Özalp Mahallesi Reşit Galip Caddesi No:71/4 GOP. Çankaya/Ankara
kalorimetre nedir

Kalorimetre Nedir

Kalorimetre Nedir, Nasıl Çalışır ?


baypayo

Kalorimetre Nedir

Merkezi sistemli binalarda Daire girişindeki kollektör gurubun da dönüş hattına takılarak tüketilen ısı enerjisini hesaplamaya yarayan cihaza kalorimetre denilmektedir.( Çok kolonlu, borulu/ dikey ısıtma Sistemlerinde ısı ölçümü yapmak için ısı pay ölçer kullanılır.) Yeni tip merkezi sistem ile ısınan binalarda kalorimetre kullanılır.kalorimetre Sayaçları gidiş ve dönüş sıcaklık farkını algılar ve sistemden geçen su miktarını ölçer bu üç değişken ile dairenin kullandığı enerjiyi hesaplamaktadır. Dairenin bireysel ısı enerjisi tüketimini hesaplanmasını sağlayan ısı ölçüm sayacıdır. kalorimetreler kazan sisteminden ayrılan binaların da ayrı ayrı tüketimlerini hesaplmaya yarar. Alttan ısıtma ve fancoil tarzı ısıtma sistemlerinde de kalorimetre uygulaması yapılır. ayrıca soğutma sistemleri içinde kalorimetre uygulaması yapılmaktadır.

baypayo

Kalorimetre Nasıl Çalışır

Kalorimetre kazandan gelen sıcak suyun derecesini, radyatörden ısısını ortama vererek dönen suyun derecesini ve daire tesisatından geçen toplam su miktarını ölçer. bu ölçüm değeri kWh kCal olarak hesaplanır.

baypayo

Mekanik Kalorimetre nedir

Mekanik kalorimetreler debi ölçüm sistemi su sayaçlarına benzer. Geçen su miktarını mekanik çark sistemi ile ölçmektedir. geçen suyun debisi mekanik bir sistem ile ölçüldüğünden bu tür kalorimetre sayaçlarına Mekanik Kalorimetre denmektedir.

Mekanik kalorimetrelerin hesaplama işlemi elektronik hesaplama ünütesi ile yapılmaktadır.

baypayo

Ultrasonik Kalorimetre nedir

Ultrasonic ölçüm sistemleri ses dalgalarının su içerisinde ilerlemesi ve çarptığı cisimden geri yansıması ve kaynağa geri dönmesi prensibiyle ölçüm yapmaktadır. Mekanik bir aksam yoktur suyun debisini bu şekilde elektronik olarak ölçemktedir. Bu tür ölçüm yapan kalorimetrelere Ultrasonik Kalorimetre denmektedir.

Mekanik kalorimetrelerin hesaplama işlemi elektronik hesaplama ünütesi ile yapılmaktadır.

baypayo

M-Bus Kalorimetre nedir

M-Bus: Metering Bus kelimelerinden üretilen bir kısaltmadır. M-Bus ölçüm cihazlarının haberleşmesi için geliştirilmiştir. Elektrik sayaçları ,Sıcak su sayaçları, Soğuk su sayaçları ve kalorimetre sayaçları gibi bir çok ölçüm yapan cihazlar için veri iletim protokolü olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır.

M-Bus bir çift kablo üzerinden seri haberleşme yapan bir protokoldür. Bu yapının kurulması durumunda Modemli konvertör takılması ile uzaktan sayaç okuma mümkündür.

Kablolu M-Bus uygulamasında bir çift sinyal kablosu tesis edilir ve tüm M-Bus ekipmanları kabloya paralel olarak Kalorimetre(BUS) bağlanır. Merkezde M-Bus kollektör ile bağlanan cihazlar enerji beslemesini kablo üzerinden alır. Aynı zamanda kablo üzerinden merkezdeki kollektöre sayaç bilgileri iletilir.

Bir M-Bus hattına en fazla 250 adet Kalorimetre bağlanabilir.

M-Bus veri iletim protokolü olan kalaorimetrelere M-Bus Kalorimetre denmektedir.

baypayo

RF Kalorimetre nedir

RF haberleşme Radyo Frekansı üzerinden bir alıcı ve bir verici cihaz arasında veri iletimine verilen isimdir. RF haberleşme sistemlerinde RF Modemler kullanılmaktadır.

RF haberleşme sistemi kullanan Kalorimetrelere RF Kalorimetre denmektedir.

baypayo

Kalorimetre Montajı

Merkezi ısıtma sistemine sahip, tesisat yapısı kolektörlü (mobil) sistemlerde kullanılır.

Kalorimetre Kollektör Dönüş hattına ok yönü suyun akış yönü ile aynı olacak şekilde, sayaç rekoru ve sayayaçtan önce filitre kullanılarak montajı yapılır.

Kalorimetrede bulunan Giriş sıcaklık sönsörü (Kırmızı) Kollektör giriş gattındaki termo kulp vanaya takılır, Dönüş sıcaklık sensörü (Mavi) Sayacın kendisine takılır.

baypayo

Isı sayacı nedir

Isı sayacı (Kalorimetre) ısı ölçümü için kullanılır. Isı sayacı merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan ve her bir bağımsız bölümün ne kadar enerji tüketimi yaptığını hesaplamaya yarayan bir ölçü aletidir. Kalorimetre mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşur ve bir debi ölçüm sistemi ve elektronik hesaplama ünitesine sahiptir.Kalorimetre ölçümü mekanik ve ultrasonik ölçüm teknikleriyle yapılabilir.Kalorimetre ısıtma ve soğutma sistemlerinde tüketilen ısı miktarının ölçülmesinde kullanılan cihazlardır. Merkezi ısıtma sistemine sahip, tesisat yapısı kolektörlü (mobil) sistemlerde kalorimetre kullanılır.

Enerji maliyetlerinin arttığı zamanlarda, tüketimi hassas olarak ölçebilmek ve kontrol edebilmek büyük önem taşır. Modern teknoloji sayesinde bu iş son derece basit olmasına rağmen mükemmel sonuçlar alınmaktadır. Isı sayacı (Kalorimetre), harici ve dâhili (kompakt sayaçlarda gövde üzerindedir) sıcaklık sensörleri ile gidiş sıcaklığını ve dönüş sıcaklığını ölçerek arasındaki farkı hesaplar. Aynı zamanda geçen debiyi de anlık olarak ölçerek tüketilen enerjiyi bulur.Kalorimetreler her türlü montaj çapına ve şekline üretimi yapılmaktadır.Kalorimetre Montajı sırasında önce tesisat temizliği yapılmalı, kalorimetre dönüş hattına monte edilmeli montaj sırasında suyun akış yönüne dikkat edilerek kalorimetre montaj kurallarına uyulmalıdır.

Kalorimetre montaj sonrasında tesisatın bakımları periyodik olarak yapılmalı, montajı yapılan tortu ve pislik tutucuların yılda bir kez temizliği sağlanmalıdır. Cihazların etrafı haberleşme problemleri doğurmaması adına açık bırakılmalıdır.

baypayo

Kalorimetre nasıl ölçüm yapar

Kalorimetrelerin ölçüm yapa bilmesi için 3 değişkenin bilinmesi gerekir. Bunlar , Birim zamanda geçen su miktarı,Aynı Birim zamanda sisteme giren suyun sıcaklık ortalaması,Aynı Birim zamanda sistemden çıkan suyun sıcaklık ortalaması,

Kalorimetre bünyesinde bulunan Giriş sıcaklık sensörü, çıkış sıcaklık sensörü ve geçen suyu ölçen ultrasonik veya mekanik ekipmanlaral bu değişkenleri ölçmektedir. ölçülen bu 3 değişkeni hesaplayarak manuel olarak Kalorimetre ekranında ... KW olarak göstermektedir.

Kalorimetre ekranında ölçülen ve hesaplanan değeri ister Gözle manuel olarak istenirse Dijital olarak bilgisayar ortamından almak mümkündür.

baypayo

Isı gider paylaşım hesaplama nasıl yapılır

Kalorimetre Tüketim ..KW değeri alındıktan sonra 5627 Sayılı kanun ve yönetmelikleri Isı gider paylaşım formülü kullanılarak Tüm Bağımsız bölümlerin ısı paylaşımı hesaplanmaktadır.

Isı Paylaşım Programını Görmek İçin Sitemizin Programlar bölümüne gidiniz.

baypayo

Kalorimetre manipülasyon

Manipilasyon sayaçların ölçüm yapmasını engellemek amacı ile sayaca müdahele edilmesine manipilasyon denmektedir. Ayrıca 5627 Sayılı kanun ve yönetmeliği gereğince tüm odaların(mahallerin) en az 15C olma şartına uyulmaması durumuna da yaygın olarak manipülasyon denilmektedir.

baypayo

Yerli Kalorimetre Firmaları

Atlas Kalorimetre , Seres Kalorimetre Üretici firma Atlas A.Ş. Üretim yeri Kayseri

Kalmet Kalorimetre Polimeter Kalorimetre Üretici firma Atlas A.Ş. Üretim yeri Kayseri

Elektromed Kalorimetre. Üretici firma Elektromed Üretim yeri Ankara

Tebaş Kalorimetre. Üretici firma Tebaş Üretim yeri İstanbul

Teksan Kalorimetre. Üretici firma Teksan Üretim yeri İstanbul

General Kalorimetre İzmir üretim artık yapılmıyor

baypayo

İthal Kalorimetre Firmaları

Siemens Kalorimetre Üretici firma Siemens. Üretim yeri Almanya

Qundis Kalorimetre Üretici firma Qundis. Üretim yeri Almanya

Honeywell Kalorimetre Üretici firma Honeywell. Üretim yeri Almanya

Techem Kalorimetre Üretici firma Techem.

Daf Kalorimetre Üretici firma DAF

İsta Kalorimetre Üretici firma İsta.

baypayo

kalorimetre fiyat

Siemens Kalorimetre Fiyatı

Qundis Kalorimetre Fiyatı

Honeywell Kalorimetre Fiyatı

Techem Kalorimetre Fiyatı

Daf Kalorimetre Fiyatı

İsta Kalorimetre Fiyatı

Atlas Kalorimetre Fiyatı , Seres Kalorimetre Fiyatı

Kalmet Kalorimetre Fiyatı

Elektromed Kalorimetre Fiyatı

Tebaş Kalorimetre Fiyatı

Teksan Kalorimetre Fiyatı

Kalorimetre Fiyatı Marka model ultrasonik Mekanık olmasına göre ve M-bus veya Rf Okuma tipine göre değişmekler birlikte Yerli Markalar 200 TL ile 600 Tl Arasında değişmelte iken , İthal markalar 80 £+KDV ile 150 £ +Kdv arasında değişmektedir.

Kalorimetre

Kalorimetre garantisi

Kalorimetre markaları garanti süresi

Isı pay ölçer garanti süresi
Kalorimetre 2 Yıl Garanti kapsamındadır
Kalorimetre kalibrasyon veya muayene mecburidir. Kalorimetre üretim tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra muayen başvurusu yapılmalıdır.

Isı pay ölçer bakım
Kalorimetre pili bittiğinde pili değiştirilebilen veya değiştirilemeyen tipler vardır.
Baypayo Kalorimetre, Atlas Kalorimetre, Elektromed Kalorimetre
Siemens Kalorimetre, Qundis Kalorimetre
Danfoss Kalorimetre,Tebaş Kalorimetre, ista Kalorimetre
Baymak Kalorimetre, Techem Kalorimetre, Daf Kalorimetre,
Brunata Kalorimetre, Engelman Kalorimetre, Techem Kalorimetre
Cem Kalorimetre, integral Kalorimetre, Calmet Kalorimetre
Seres Kalorimetre, Honeywell Kalorimetre, BRT bereket Kalorimetre
Kalorimetre servis
baypayo olarak türkiyenin her ilinde bayi ve servislerimiz mevcuttur.tüm bayilerimzden teklif veya servis hizmeti talebinde bulunabilirsiniz.

Kalorimetre pil ömrü garanti süresi

Kalorimetre pil ömrü
Normal Kalorimetre pil ömrü 5-6 yıldır.
Yüksek kaliteli kalorimetre pil ömrü 10-12 yıldır.
Kalorimetre pil ömrü genelde 5 yıl veya 10 yıl olarak tercih edilmektedir.
Kalorimetre pilleri kullanılan pil ömrleri 1 yıl az veya 1 yıl daha fazla dayanabilmektedir.
Kalorimetre alırken pil ömrü ve pil garantisini ayrıca sorunuz.
Kalorimetre kullanım ömrü 10 yıl Pil ömür Garantisi 5 Yıl olan kalorimetreler
Yüksek kaliteli kalorimetrelerde 5 yıl pil ömrü garantisi 10 yıl pil ömrü olan kalorimetre pili kullanılmaktadır.
Kalorimetre pili bittiğinde yenisi ile değiştirilirmi
Kalorimetre pilleri bir çok markada yenisi ile değiştirmek mümkündür. bazı markalar istisnadır.