baypayo
baypayo
 info@baypayo.com.tr Kazım Özalp Mahallesi Reşit Galip Caddesi No:71/4 GOP. Çankaya/Ankara
Site Yönetiminde gecici yönetim nedir

Site Yönetiminde gecici yönetim nedir

Site Yönetiminde gecici yönetim nedir

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının Toplu YapılaToplu konutlarda yaşam tamamen başlayana kadar sorunları azamiye indirmek için geçici yönetim seçilir. Geçici yönetimin süresi 2 yıldır.