baypayo
baypayo
 info@baypayo.com.tr Kazım Özalp Mahallesi Reşit Galip Caddesi No:71/4 GOP. Çankaya/Ankara
site yönetimi zorunluluğu

site yönetimi zorunluluğu

site yönetimi zorunluluğu

site apartman ve binalarda yönetici olmak zorundamı ? Apartmanda yönetici olmasa olurmu? bir kişinin isteği ile binaya mahkeme kararı ile yönetici atanabilirmi

Ana gayrimenkulün, bina apartman veya site daire sayısı sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici veya yönetim kurulu atanması mecburidir.